De privacypagina van Copyvilla

Op deze pagina leest u hoe wij omgaan met persoonlijke gegevens.

Het kan voorkomen dat Copyvilla gegevens verzamelt. Wij (h)erkennen uw wens om te weten wat daarmee gedaan wordt. Door het gebruik van de informatie en de diensten op deze website gaat u akkoord met de privacy policy van Copyvilla. Hieronder kunt u meer lezen.

Verantwoordelijke is statutair gevestigd aan de Oudegoedstraat 14 (7413 EG) te Deventer, in het handelsregister van de kamer van Koophandel bekend onder nummer 75573598 en draagt de naam Copyvilla. Verantwoordelijke is per e-mail te bereiken via de contactgegevens op deze website.

Op deze pagina wordt uitgelegd hoe Copyvilla als Verantwoordelijke omgaat met de verwerking van persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven:

 • Welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld.
 • Voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt.
 • Welke rechtsgrond ten grondslag ligt aan de verwerking van persoonsgegevens.

Verantwoordelijke behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. In de regel zal dit plaatsvinden bij wetswijzigingen. De huidige privacypagina is voor het laatst bijgewerkt 10 september 2019.

Dit zijn onze soorten, doelen, termijn en rechtsgronden van de verwerking van persoonsgegevens

Wanneer verwerkt Copyvilla persoonsgegevens?

 1. Als u zich inschrijft voor een blogtraining, schrijftraining of taaltraining.
 2. Als u het contactformulier invult of als u een bestelling plaatst in de webshop.

De persoonsgegevens worden gebruikt voor:

 1. Contact opnemen
 2. Het schrijven of herschrijven van teksten als daarin logischerwijs persoonsgegevens worden gebruikt
 3. Het versturen van facturen of eventuele betaalverzoeken.

Op de website staat altijd aangegeven welke persoonsgegevens u verplicht moet invullen:

 1. Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres bij de inschrijving voor een training.
 2. Het e-mailadres kan gebruikt worden om u in de toekomst te informeren over diensten die interessant voor u kunnen zijn.
 3. Voor de facturatie is het van belang uw bankrekeningnummer en factuuradres te delen.

De persoonsgegevens behorende tot financieel verkeer worden opgeslagen voor een termijn die de fiscus wettelijk verplicht.

Aan de verwerking van persoonsgegevens liggen de volgende rechtsgronden ten grondslag: u geeft toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens indien het verwerken is noodzakelijk voor Copyvilla om redelijkerwijs aan de opdracht te voldoen.

Wat zijn Bijzondere Categorieën Persoonsgegevens?

Indien Copyvilla als Verantwoordelijke Bijzondere Categorieën Persoonsgegevens wil verwerken, moet u hiertoe uitdrukkelijke toestemming hebben gegeven en u kunt u uw besluit te allen tijde intrekken. Onder bijzondere categorieën persoonsgegevens wordt verstaan gegevens over zaken als uw ras, etnische afkomst, religieuze overtuiging, gegevens over gezondheid of seksuele geaardheid. Door middel van het ondertekenen van het toestemmingsformulier of deze privacyverklaring geeft u uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking van dergelijke persoonsgegevens door Copyvilla.

Hoe gaat Copyvilla om met cookies?

Copyvilla maakt als Verantwoordelijke op haar website gebruik van cookies. Dit zijn data die op uw computer wordt geplaatst. Telkens als u de website van Verantwoordelijke bezoekt, verzamelt zij basis-technische informatie zoals via welke website u op deze website terecht kwam. Deze privacyverklaring is van toepassing op cookies en vergelijkbare technologie. Deze website kan cookies gebruiken om u te voorzien van afgestemde informatie, om informatie te verzamelen, en om de bezoeker te volgen tijdens het bezoek aan deze site. Dit helpt ons om u een goede gebruikservaring te kunnen leveren.

Hoe zit het met de verwijzing naar andere websites?

Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op deze website. Het kan zo zijn dat op deze website links voorkomen naar andere websites waarvan wij geen beheer voeren of rechtmatig eigenaar zijn. Indien u door het aanklikken van een dergelijke link op een andere terecht komt, gelden de privacystatuten van die website. Copyvilla is daardoor als Verantwoordelijke op geen enkele wijze aansprakelijk of verantwoordelijk voor zowel de website als de bijbehorende privacyverklaring op deze website. Wij adviseren u eerst de privacyverklaring van deze website eerst te lezen, alvorens verder te gaan.

Wat doet Copyvilla met de doorgifte aan verwerkers en derden?

 1. Persoonsgegevens worden in bepaalde gevallen verwerkt door derden die door Copyvilla zijn ingeschakeld ter uitvoering van de overeenkomst, of het anderszins werkzaamheden verrichten voor Copyvilla. Voorbeelden zijn hulpmiddelen als Mailchimp of Dropbox.
 2. Daarnaast worden persoonsgegevens gedeeld met derden als het op grond van een wettelijke verplichting noodzakelijk is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Wat doet Copyvilla aan de beveiliging van uw gegevens?

Als wettelijk Verantwoordelijke hebben wij adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen qua gegevensbeveiliging, tegen verlies of in geval van onrechtmatige verwerking. Uiteraard heeft deze website een SSL-certificaat, zodat gegevens via een beveiligde verbinding verstuurd worden. Als uw persoonsgegevens worden opgeslagen dan gebeurt dat op een server op Nederlands grondgebied.

Wat zijn uw privacyrechten bij Copyvilla?

U heeft recht op inzage, rectificatie, beperking of zelfs gehele verwijdering van de verwerking van uw persoonsgegevens op grond van de bepalingen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Bovendien heeft u de mogelijkheid en het recht om persoonsgegevens te ontvangen die Copyvilla van u bezit, op een wijze waarop het evenueel mogelijk is deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere partij. Indien u de door u verstrekte gegevens wenst te ontvangen, inzien of wijzigen, dan kunt u een e-mail sturen naar info@copyvilla.nl.

Mocht u er niet met Verantwoordelijke uitkomen en een klacht willen indienen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u dit doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook kunt u zich afmelden voor de Copyvilla nieuwsbrief met het sturen van een e-mail aan info@copyvilla.nl.

Als je een goede SEO-tekst wilt hebben, is Bastiaan de persoon om te vragen.

Vincent Overvelde

Uitstekende persberichten, webteksten en nuttige social media tips. Perfect gedoseerd maatwerk.

Erik Bruggeling

Babette Olde Hanhof